Konstrukcje okrętowe

Konstrukcje stalowe modułów statków zaopatrujących platformy wiertnicze - Projekt Norwegia - kompletne wykonawstwo konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne, częściowy montaż wyposażenia, załadunek na ponton

Konstrukcja stalowa sekcji dennej pogłębiarki wraz z zaworem - wykonawstwo konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne, załadunek

Konstrukcje stalowe barek - wykonawstwo kompletnych kadłubów barek, zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa zaworów dennych pogłębiarki - wykonawstwo konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne, obróbka mechaniczna, załadunek

Konstrukcja stalowa zaworów przelewowych - wykonawstwo konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne, obróbka mechaniczna, załadunek