Konstrukcje mostowe

Konstrukcja stalowa 3 mostów przez rzekę Regalicę w Szczecinie - wykonanie kompletnej konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa rampy promowej - Projekt Duisburg - wykonanie konstrukcji stalowej, scalenie w całość, zabezpiecznie antykorozyjne wraz z nałożeniem powłoki anty poślizgowej