Nachrichten

Urządzenie załadowcze Ship Loader

06.06.2013

Kontrakt obejmował produkcję konstrukcji stalowej, montaż konstrukcji w kompletne urządzenie, montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, centralnego smarowania i wodnej oraz asystę przy testach ruchowych (non-load commisioning). Całość produkcji konstrukcji stalowej realizowana była w zakładzie produkcyjnym firmy w Policach, natomiast finalny montaż urządzenia odbywał się na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej bezpośrednio przylegającym do kei załadowczej. Łączny tonaż urządzenia wyniósł około 710 ton.

24.02.2014

Tracker laser Laica AT402 w Stalkonie

mehr lesen →
12.11.2013

Shiploader w szczecińskiej stoczni

mehr lesen →
06.06.2013

Urządzenie załadowcze Ship Loader

mehr lesen →
12.01.2013

Urządzenia przeładunkowe

mehr lesen →